Informator lokalny - Kraków

Twój lokalny, studencki informator – STARTER 2013/2014

Tu znajdziesz przydatne telefony i adresy w twoim mieście!

W tej publikacji znajdziesz praktyczne informacje o twoim mieście.

Wielu studentów używało tego Startera na co dzień przez wiele lat, ponieważ znajdują się tu przydatne adresy, telefony, informacje na temat tego, gdzie możesz dobrze zjeść, pobawić się i spędzić wolny czas. Większość z tych informacji nie znajdziesz w Internecie.

Uwaga: Biblioteka Główna UP posiada stanowiska komputerowe z dostępem do internetu oraz z możliwoscią drukowania oraz strona Biblioteki Głównej to: bg.up.krakow.pl