Patent pod ochroną

rzecznicy talentów2017

Dnia 26 października w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej uroczysta inauguracja rozpocznie trzecią edycję projektu Rzecznicy Talentów. W tym roku cykl spotkań przygotowano w formie transmisji online i webinariów, z myślą o zainteresowanych z całej Polski.


Inicjatywa Fundacji JWP Pomysł Patent Zysk popularyzuje wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej wśród studentów, doktorantów i młodych pracowników naukowych. Cykl promuje także wybór zawodu rzecznika patentowego jako ścieżki kariery.

Tematy spotkań:

- Inauguracja projektu Rzecznicy Talentów.

- Rola rzecznika patentowego we współczesnym świecie innowacji.

- Znaki towarowe – użyteczne narzędzie w strategii przedsiębiorstwa - 23 listopada, więcej informacji tutaj.

- Skuteczna ochrona wynalazków w kraju i zagranicą – patenty, wzory użytkowe, tajemnica, przedsiębiorstwa.

- Efektywne wykorzystanie wzorów przemysłowych w biznesie.

- Ochrona własności intelektualnej w Internecie, co zrobić by nie naruszać?

- Prawa autorskie w pracy naukowej i biznesie.

- Podsumowanie i zakończenie projektu Rzecznicy Talentów edycja III.

Wszystkie spotkania są bezpłatne pod warunkiem dokonania wcześniejszej rejestracji poprzez zakładkę projektu na stronie jwp-fundacja.pl.

Inicjatywie towarzyszy Konkurs o staż. Aktywni uczestnicy cyklu mają szansę wygrać płatny, 3-miesięczny staż w jednym z biur Kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi w Warszawie, Gdańsku, Krakowie lub Wrocławiu. To pozwoli im przyjrzeć się pracy specjalistów do spraw ochrony własności przemysłowej.

Patronat honorowy nad tegoroczną edycją objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polska Izba Rzeczników Patentowych, Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Projekt wspierają także: Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi, Biuro Karier Politechniki Warszawskiej, Biuro Karier Politechniki Wrocławskiej, Biuro Karier Uniwersytetu Wrocławskiego, Centrum Transferu i Technologii UJ, Stowarzyszenie Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów PolDoc, Fundacja Klaster Life Science Kraków, Fundacja Kobiety Nauki, Fundacja NANONET.PL, Śląski Klaster Nano, ruch społeczny Obywatele Nauki, Nauka i Transfer Wiedzy- Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Patronami medialnymi Rzeczników Talentów są: Dziennik Gazeta Prawna, Radio Kampus, TV PW, studentnews.pl, dlastudenta.pl, Magazyn Studencki płyń POD PRĄD.

Więcej informacji na stronach Fundacji JWP i partnerów projektu oraz na profilu edukacyjnym FB/pomysl.patent.zysk.

Moje konto